Regulamin serwisu internetowego „WKB – IPllectual”

Niniejszy serwis internetowy (dalej „Serwis”), dostępny pod adresem http://blog.wkb.pl/IPllectual, jest prowadzony przez WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k. z siedzibą w Warszawie, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 187067 (dalej „Kancelaria”).

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Treści w Serwisie

W Serwisie publikowane są artykuły i inne materiały o tematyce prawniczej. Artykuły te nie stanowią opinii prawnych ani jakichkolwiek porad prawnych. Artykuły nie stanowią również informacji o obowiązującym stanie prawnym. W celu uzyskania opinii lub porady prawnej należy kontaktować się bezpośrednio z Kancelarią.

Wymagania techniczne

W celu korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) z dostępem do Internetu oraz z zainstalowaną przeglądarką internetową wspierającą technologię HTML5. Ponadto koniecznie włączona musi być obsługa plików cookies.

Zasady korzystania z Serwisu

Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do:

  • przestrzegania regulaminu i obowiązujących przepisów prawa podczas korzystania z Serwisu, w tym do poszanowania dóbr osobistych i praw własności intelektualnej Kancelarii oraz osób trzecich,
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  • podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich,
  • niedopuszczania się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w ramach Serwisu, niepodejmowania nieuprawnionych prób dostępu do Serwisu oraz niedokonywania innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu.

Prawa autorskie

O ile w odniesieniu do konkretnego artykułu nie zaznaczono inaczej, artykuły opublikowane w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach zależnych i są udostępniane na podstawie licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Oznacza to, że Kancelaria zezwala na kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykorzystywanie artykułów, ale na warunkach powyższej licencji, w szczególności pod warunkiem nie wprowadzania do artykułu żadnych zmian oraz wskazania jego autorstwa zgodnie z poniższymi wymogami.

Każda kopia artykułu musi być w widoczny sposób opatrzona:

  • imionami i nazwiskami autorów,
  • oświadczeniem o treści: „Tekst ten pochodzi z serwisu internetowego „IPllectual” kancelarii prawnej WKB Wierciński Kwieciński Baehr – http://blog.wkb.com.pl/IPllectual.pl. Wyrażone w nim opinie mogły ulec dezaktualizacji od czasu publikacji.”

Dodatkowo sugerujemy opatrzenie kopii artykułu logotypem kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp. k. – logo w formacie jpg do pobrania tutaj. Nie jest to jednak wymagane.

Prawa autorskie do wszystkich innych utworów niż artykuły (np. układ graficzny Serwisu, zdjęcia, kod źródłowy) przysługują wyłącznie Kancelarii lub podmiotom z nią współpracującym, a Kancelaria ani te podmioty nie udzielają licencji na wykorzystywanie tych utworów (o ile nie zaznaczono inaczej).

Komentarze

Użytkownicy Serwisu mają możliwość umieszczania komentarzy dotyczących publikowanych w Serwisie artykułów. Komentarze powinny mieć charakter merytoryczny i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Komentarze powinny być opatrzone podpisem osoby komentującej.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników komentujących artykuły w Serwisie jest WKB Wierciński Kwieciński Baehr sp.k. z siedzibą w Warszawie, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w celu prowadzenia Serwisu, w szczególności w celu umieszczenia komentarzy użytkowników w Serwisie. Dane te nie będą przekazywane innym podmiotom. Użytkownicy mają prawo dostępu do treści dotyczących ich danych osobowych oraz prawo żądania ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne.

Pliki cookies

W ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych i do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

W ramach Serwisu pliki cookies wykorzystywane są między innymi w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • umożliwienia użytkownikom komentowania artykułów publikowanych w Serwisie.

Poprzez korzystanie z Serwisu i odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej (polegające na akceptacji plików cookies) użytkownicy wyrażają zgodę na takie użycie cookies.

Więcej informacji o plikach cookies można uzyskać na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek problemów z funkcjonowaniem Serwisu lub reklamacji co do jego funkcjonowania użytkownicy mogą skontaktować się z Kancelarią pod adresem e-mail: IPllectual@wkb.pl.

Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.