Odpowiedzialność usługodawców za user content – wybrane uwagi praktyczne

| 01/12/20

Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych jako pośredników w sytuacjach naruszeń praw wyłącznych podmiotów trzecich pozostaje w polskim systemie prawnym problematyczna. Wynika to nie tylko z wielości przepisów, w których uprawnieni upatrują podstaw odpowiedzialności dostawców, ale...
czytaj więcej »

PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.5 – „Środki przymusu” wobec naruszyciela celem ujawnienia informacji i dowodów

| 22/07/2020

Komornik może zarządzić otwarcie pomieszczeń  naruszyciela Postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego jest wykonalne z chwilą jego wydania. Celem jest odebranie...
czytaj więcej »

PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.4 – Czy tajemnica przedsiębiorcy będzie należycie chroniona w świetle nowych sposobów uzyskiwania dowodów na naruszenie IP?

| 15/07/2020

Często po skierowaniu żądania o ujawnienie informacji o naruszeniu praw własności intelektualnej, naruszyciele powołują się na ochronę tajemnicy ich przedsiębiorstwa lub po wejściu w...
czytaj więcej »
Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.