PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.5 – „Środki przymusu” wobec naruszyciela celem ujawnienia informacji i dowodów

| 22/07/20

Komornik może zarządzić otwarcie pomieszczeń  naruszyciela Postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego jest wykonalne z chwilą jego wydania. Celem jest odebranie rzeczowych nośników informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa,...
czytaj więcej »

PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.3 – Kilka słów o dotychczasowym doświadczeniu w realizacji roszczeń informacyjnych oraz o nowej regulacji w KPC. Czy informacji można domagać się tylko od naruszyciela?

| 09/07/2020

Na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do...
czytaj więcej »

PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.2 – Nowe i ulepszone możliwości dowodowe w procesie o naruszenie IP

| 06/07/2020

W sprawach  o naruszenie praw własności intelektualnej, jak w każdym procesie, powód musi udowodnić swoje racje. Praktyka wykształciła pewien standard dowodowy poczynając od protokołów...
czytaj więcej »
Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.