Czy Rada Wolności Słowa zapewni wolność wyrażania poglądów oraz dostęp do rzetelnej informacji w Internecie?

| Friday February 12th, 2021

Utworzenie kolegialnego organu administracji publicznej - Rady Wolności Słowa (dalej jako: RWS bądź Rada), przewidziane zostało w ministerialnym projekcie ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych. Kto będzie miał obowiązek zastosowania się do...
read more »
I agree X

We use cookies to enhance the functionality of the website by storing your preferences. By continuing to use this site, you accept these cookies.