PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.2 – Nowe i ulepszone możliwości dowodowe w procesie o naruszenie IP

| Monday July 6th, 2020

W sprawach  o naruszenie praw własności intelektualnej, jak w każdym procesie, powód musi udowodnić swoje racje. Praktyka wykształciła pewien standard dowodowy poczynając od protokołów notarialnych utrwalających przypadki naruszeń, przez zakupy kontrolne towarów podrobionych po...
read more »
I agree X

We use cookies to enhance the functionality of the website by storing your preferences. By continuing to use this site, you accept these cookies.