Nowe wytyczne EROD w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych

| Tuesday March 23rd, 2021

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (EROD) opublikowała projekt swoich najnowszych wytycznych – dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. Wytyczne są w trakcie konsultacji (do dnia 2 marca 2021 r. EROD przyjmowała do nich uwagi)....
read more »

Transfer danych osobowych do USA – nowe realia?

| 13/08/2020

This entry is currently being translated and will be published soon....
read more »

NEWSLETTER | Ochrona danych osobowych – przegląd najważniejszych wydarzeń

| 17/07/2020

This entry is currently being translated and will be published soon....
read more »
I agree X

We use cookies to enhance the functionality of the website by storing your preferences. By continuing to use this site, you accept these cookies.