Zapowiedź przepisów umożliwiających przedsiębiorcom uzyskiwanie informacji o zaszczepieniu pracowników i klientów

| Tuesday September 7th, 2021

Z końcem sierpnia 2021 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
read more »

Nowe wytyczne EROD w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych

| 23/03/2021

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (EROD) opublikowała projekt swoich najnowszych wytycznych – dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. Wytyczne są w trakcie konsultacji...
read more »

Transfer danych osobowych do USA – nowe realia?

| 13/08/2020

This entry is currently being translated and will be published soon....
read more »
I agree X

We use cookies to enhance the functionality of the website by storing your preferences. By continuing to use this site, you accept these cookies.