Sprzedaż podczas transmisji live w mediach społecznościowych

| 17/12/2020

W trwającej od miesięcy pandemicznej rzeczywistości nie dziwi stopniowe przenoszenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców do Internetu. Sieć pozwala na prowadzenie biznesu pomimo zmieniających się obostrzeń sanitarnych, ale także na dotarcie do znacznie większego kręgu...
read more »

Odpowiedzialność usługodawców za user content – wybrane uwagi praktyczne

| 01/12/2020

Odpowiedzialność dostawców usług sieciowych jako pośredników w sytuacjach naruszeń praw wyłącznych podmiotów trzecich pozostaje w polskim systemie prawnym problematyczna. Wynika to nie...
read more »
I agree X

We use cookies to enhance the functionality of the website by storing your preferences. By continuing to use this site, you accept these cookies.