Zapowiedź przepisów umożliwiających przedsiębiorcom uzyskiwanie informacji o zaszczepieniu pracowników i klientów

and | 07/09/2021

Z końcem sierpnia 2021 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...
read more »

Zaktualizowana samoregulacja branży farmaceutycznej w odpowiedzi na zmieniające się otoczenie i potrzeby rynku

| 30/03/2021

Sektor farmaceutyczny jest jednym z tych, w którym organizacje branżowe działają bardzo prężnie. Przykładami takich organizacji są m.in. INFARMA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu...
read more »

Nowe wytyczne EROD w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych

| 23/03/2021

Europejska Rada Ochrony Danych Osobowych (EROD) opublikowała projekt swoich najnowszych wytycznych – dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych. Wytyczne są w trakcie konsultacji...
read more »
I agree X

We use cookies to enhance the functionality of the website by storing your preferences. By continuing to use this site, you accept these cookies.