Choć testy wykorzystywania standardu Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) prowadzone są przez różnych nadawców w Polsce już od co najmniej kilku lat, regulacje prawne nadal nie pozwalają na jasną kwalifikację świadczonych za jego pośrednictwem usług. Można spotkać się z określeniem „nowoczesna telegazeta”, co jednak nie oddaje nawet w połowie potencjału, jaki ze sobą niesie standard HbbTV. Organy regulacyjne zdają się stronić od prezentowania oficjalnego stanowiska i pozostawiają to zagadnienie popularnemu trendowi rynkowej samoregulacji.  Temat jest niezwykle ciekawy i ma wiele praktycznych aspektów zarówno z perspektywy nadawców, jak i widzów cyfrowej telewizji naziemnej.

Więcej rozważań na temat próby zakwalifikowania usługi i treści udostępnianych za pośrednictwem telewizji hybrydowej znajdziecie Państwo w artykule opublikowanym przez Media Law International TUTAJ.