PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.5 – „Środki przymusu” wobec naruszyciela celem ujawnienia informacji i dowodów

| 22/07/20

Komornik może zarządzić otwarcie pomieszczeń  naruszyciela Postanowienie sądu w przedmiocie zabezpieczenia środka dowodowego jest wykonalne z chwilą jego wydania. Celem jest odebranie rzeczowych nośników informacji o faktach dotyczących naruszeń prawa,...
czytaj więcej »

PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.4 – Czy tajemnica przedsiębiorcy będzie należycie chroniona w świetle nowych sposobów uzyskiwania dowodów na naruszenie IP?

| 15/07/2020

Często po skierowaniu żądania o ujawnienie informacji o naruszeniu praw własności intelektualnej, naruszyciele powołują się na ochronę tajemnicy ich przedsiębiorstwa lub po wejściu w...
czytaj więcej »

PODDAJEMY IP POD (O)SĄD CZ.3 – Kilka słów o dotychczasowym doświadczeniu w realizacji roszczeń informacyjnych oraz o nowej regulacji w KPC. Czy informacji można domagać się tylko od naruszyciela?

| 09/07/2020

Na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania w sprawie o naruszenie lub w jego toku aż do...
czytaj więcej »
Rozumiem X

Używamy plików cookies w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności serwisu. Korzystając z naszego serwisu akceptujesz ustawienia cookies.